Đề thi môn Kiến thức chung Ngạch kiểm soát viên thuế, chuyên viên

doc 2 trang Viên Minh 15/07/2023 8380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi môn Kiến thức chung Ngạch kiểm soát viên thuế, chuyên viên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_mon_kien_thuc_chung_ngach_kiem_soat_vien_thue_chuyen.doc

Nội dung text: Đề thi môn Kiến thức chung Ngạch kiểm soát viên thuế, chuyên viên

  1. ĐỀ THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG NGẠCH KIỂM SOÁT VIÊN THUẾ, CHUYÊN VIÊN Câu 1: Pháp pháp kinh tế là một trong những phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm của phương pháp này? Trong các biện pháp sau, hãy chỉ ra một biện pháp kinh tế đã được áp dụng đối với doanh nghiệp ở Việt Nam? - Khuyến khích tổ chức thành lập hiệp hội ngành nghề; - Giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; - Tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp. Câu 2: Căn cứ vào nội dung kinh tế, các khoản thu ngân sách bao gồm những khoản nào? Trong các khoản thu sau đây, có một khoản thu không phải của ngân sách nhà nước, đó là khoản thu nào? vì sao? - Thu học phí; - Thu bán tài sản nhà nước; - Thu từ cho thuê tài sản nhà nước. Câu 3: Luật Cán bộ công chức có quy định như thế nào về biệt phái công chức? Theo yêu cầu nhiệm vụ, công chức A đang làm việc tại Bộ Z (Hà Nội) được biệt phái đến làm việc tại tỉnh H. Hết Hết thời hạn biệt phái công chức A có đơn đề nghị trở về làm việc tại bộ. Theo anh chị trường hợp này giải quyết thế nào? Vì sao? Câu 4: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Tổng cục thuế có nhiệm vụ Trình Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét quyết định những văn bản nào? Được quyền ban hành những văn bản nào? Ghi chú: Thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức loại D (cán sự, kiểm thu viên, cán sự tin học, lưu trữ viên trung cấp) cũng sử dụng đề này nhưng không phải làm câu 1. ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Ngạch kiểm soát viên thuế và chuyên viên) Câu 1: Kê tên các phương pháp tính thuế gia trị gia tăng? Điều kiện để được khấu trừ thuế giá trị gia tăng? Câu 2: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008) có quy định các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày 5 khoản chi phí trong số đó?
  2. Câu 3: Theo quy định pháp luật thuế TNCN thì giảm trừ gia cảnh bao gồm những phần nào (tính giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nào) và mức cụ thể? Câu 4: Doanh nghiệp X thành lập từ năm 2008, có trụ sở chính tại thành phố Hải Phòng, không có cơ sở sản xuất phụ thuộc, kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trong năm 2009, doanh nghiệp có doanh thu tính thu nhập chịu thuế là 2 tỷ đồng. Chi phí của doanh nghiệp bao gồm các khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và có hóa đơn chứng từ hợp pháp 1 tỷ đồng, trong đó khoản chi quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp là 300 triệu đồng. Biết rằng ngoài khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị thì tất cả các khoản chi phí còn lại của doanh nghiệp đều là khoản chi phí được trừ. Ngoài ra, trong năm doanh nghiệp có thêm khoản thu nhập từ lãi tiền gửi là 100 triệu đồng. 1. Anh (chị) hãy xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp X trong kỳ tính thuế năm 2009. Hãy giải thích về cách xác định thu nhập chịu thuế đó. 2. Hãy xác định thời điểm doanh nghiệp X phải khai thuế tạm nộp theo quý đối với số thuế tạm nộp quý I/2009 và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với số thuế phải nộp năm 2009. 3. Xác định nợi nộp thuế của doanh nghiệp X.