Đề thi tuyển viên chức, công chức môn Kiến thức chung

docx 1 trang Viên Minh 15/07/2023 3600
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi tuyển viên chức, công chức môn Kiến thức chung", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxde_thi_tuyen_vien_chuc_cong_chuc_mon_kien_thuc_chung.docx

Nội dung text: Đề thi tuyển viên chức, công chức môn Kiến thức chung

  1. Đề thi Môn Kiến thức chung Năm 2011 Đề thi tháng 12.2011 1. Trình bày khái niệm tài chính công? Phân tích các mục tiêu và nguyên tắc quản lý tài chính công 2. Trình bày nghĩa vụ của công chức đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và trong thi hành công vụ theo quy định của Luật CBCC? Liên hệ bản thân nếu được tuyển dụng vào công chức KBNN 3. Trình bày các cách phân loại công chức theo quy định của luật CBCC?Mục đích của việc phân loại đó? 4. Trình bày vị trí, chức năng của KBNN? Những nhiệm vụ chính để thực hiện chức năng QLNN về quỹ NSNN, các quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước được giao quản lý? 5. Trình bày nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ? Đề thi tháng 10.2012 1. Đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức? Liên hệ bản thân nếu được tuyển dụng vào KBNN? 2. Khái niệm công chức? Điểm giống và khác nhau giữa cán bộ và công chức theo quy định trong Luật CBCC? 3. Vị trí, chức năng của KBNN, KB tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KB cấp huyện? 4. Nhiệm vụ chính của KBNN cấp tỉnh? 5. Nguyên tắc, yêu cầu, nội dung quản lý chi NSNN?