Giáo trình nghiệp vụ môn Hải quan

pdf 207 trang Viên Minh 17/07/2023 12382
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình nghiệp vụ môn Hải quan", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_nghiep_vu_mon_hai_quan.pdf

Nội dung text: Giáo trình nghiệp vụ môn Hải quan

 1. Ch−ơng 1 Hải quan và môn học nghiệp vụ hải quan 1. Khái quát về lịch sử hải quan Thế giới và các công −ớc hiệp định quốc tế về hải quan. 1.1. Khái quát về lịch sử và xu h−h−ớngớng phát triển của hải quan trên thế giới. ý
 2. ý ở ở Hải quan là cơ quan do Nhà n−ớc thiết lập để thực hiện chức năng quản lý Nhà n−ớc đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập ảnh, quá cảnh và đấu tranh chống buôn lậu hoặc vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới.
 3. 1.2. Giới thiệu các công −ớc, hiệp −ớc quốc tế về hải quan. a. Công −ớc Kyoto:
 4. b.b.b. Công −ớc HS (((Harmonized System) :::
 5. c. Hiệp định trị giá GATT 1994 (Hiệp định trị giá hải quan Customs Value Agreement CVA).
 6. d. Hiệp định Hải quan ASEAN:
 7. 2. Khái quát về lịch sử hải quan Việt Nam và các văn bản pháp luật về hải quan. 2.1. Khái quát về lịch sử Hải quan Việt Nam
 8. 2.2. Giới thiệu các văn bản pháp luật về hải quan và các văn bản pháp luật có liên quan.
 9. 3. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Hải quan Việt Nam. 3.1. Vai trò của Hải quan
 10. ở ở