Đề thi trắc nghiệm Tin học dành cho ngạch Chuyên viên và kiểm soát viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, Lưu trữ viên

pdf 4 trang Viên Minh 15/07/2023 1820
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi trắc nghiệm Tin học dành cho ngạch Chuyên viên và kiểm soát viên thuế làm chuyên môn nghiệp vụ, Lưu trữ viên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trac_nghiem_tin_hoc_danh_cho_ngach_chuyen_vien_va_kie.pdf