840 câu trắc nghiệm môn Tin học thi công chức (Có đáp án)

doc 118 trang myvan 23/10/2022 19085
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "840 câu trắc nghiệm môn Tin học thi công chức (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • doc840_cau_trac_nghiem_mon_tin_hoc_thi_cong_chuc_co_dap_an.doc

Nội dung text: 840 câu trắc nghiệm môn Tin học thi công chức (Có đáp án)

 1. 840 CÂU TRẮC NGHIỆM TIN HỌC THI CÔNG CHỨC Phương án có dấu * là Đáp án đúng STT CÂU HỎI A B C D Thiết đặt các Ấn chuột phải vào một thư mục, Xem các thông tin chi Đổi tên thư thuộc tính (chỉ *Cả A và C đều Câu 1 chọn Properties. Thao tác này có tiết của thư mục mục đọc, ẩn ) cho đúng thể: thư mục Bấm phím nào trong các phím sau dùng để nới rộng một cấp Mũi tên qua Câu 2 Mũi tên lên Mũi tên xuống *Mũi tên qua trái Folder trên cửa sổ TreeView của phải Windows Explorer: Dùng tổ hợp Chọn cách nào trong các cách Dùng chuột kích chọn phím Alt + sau để chuyển qua lại giữa các Cả A và B đều *Cả A và B đều Câu 3 vào tên ứng dụng ở Tab để chọn ứng dụng đang được kích hoạt không được được trên TaskBar ứng dụng cần trên Windows: làm việc Chọn nhiều Folder, File *Chọn nhiều Chọn nhiều liên tục: Kích Folder, File Folder, File chuột tại tên không liên không liên Chọn một Folder/ File: Folder/ File Chọn câu phát biểu không chính tục:nhấn giữ tục:nhấn giữ Câu 4 kích chuột tại tên đầu tiên, rồi xác: phím Shift trong phím Ctrl trong Folder/ File nhấn giữ phím khi kích chuột tại khi kích chuột Shift và kích tên các Folder tại tên các chuột tại tên File Folder File Folder/ File cuối
 2. *Không thể Có thể Copy toàn bộ cài đặt được vì bộ cài Windows XP Vào ổ đĩa Flash đặt Không có câu Câu 5 Hoàn toàn được Câu A đúng USB có dung lượng 256MB WindowsXP trả lời nào đúng được không: lớn hơn 256 Mb Control Box là một hộp chứa Cực đại kích Cực tiểu kích *Tất cả các lệnh Câu 6 Đóng một cửa sổ các lệnh để: thước cửa sổ thước cửa sổ trên Để ẩn hoặc hiện phần mở rộng của tên File/Folder đã được Windows nhận diện (Ví dụ: Câu 7 EXE, TXT, INI ), ta phải Keyboard Date/Time System *Folder Options Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Start -Settings - Control Để cài đặt máy in ta thực hiện Start -Settings - *Câu A và B đều Câu A và B đều Câu 8 Panel - các thao tác: Printers and Faxes đúng sai Printers and Faxes Để chọn các biểu tượng nằm cách nhau trên màn hình nền Câu 9 Desktop, ta dùng chuột nhắp Alt *Ctrl Enter Shift chọn từng biểu tượng một đồng thời bấm giữ phím: Để chọn liên tiếp các biểu tượng (Shorcut) trên nền Desktop, ta Câu 10 Alt Ctrl Tab *Shift nhấn giữ phím nào khi kích chuột:
 3. Để chụp lại toàn bộ màn hình Câu 11 đang sử dụng ta bấm phím nào Scroll Lock Pause Insert *Print Screen sau đây trên bàn phím: Để chuyển đổi qua lại giữa các *Tổ hợp phím Alt + Tổ hợp phím Tổ hợp phím Tổ hợp phím Câu 12 trình ứng dụng đang được kích Tab Ctrl + Tab Shift + Tab Ctrl + C hoạt, ta sử dụng: Mở Double Click vào Để cực đại hoá kích thước cửa Kích vào nút ControlBox *Các cách trên Câu 13 Title Bar của cửa sổ, ta thực hiện: Maximize và chọn đều được sổ Maximize Để di chuyển một cửa sổ hiện hành trong môi trường Câu 14 Windows, ta thực hiện thao tác Double click chuột Click chuột Right click chuột *Drag nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ: Nhấn Ctrl + P Nhấn Ctrl + X Để di chuyển một File hay một Nhấn Ctrl + C *Nhấn Ctrl + X sau đó sau đó di sau đó di Folder trong Panel phải của sau đó di chuyển di chuyển đến nơi cần chuyển đến chuyển đến nơi Câu 15 Windows Explorer, sau khi chọn đến nơi cần di di chuyển đến và nhấn nơi cần di cần di chuyển File hoặc Folder cần di chuyển, chuyển đến và Ctrl + V chuyển đến và đến và nhấn ta thực hiện: nhấn Ctrl + V nhấn Ctrl + V Ctrl + C Để điều chỉnh kiểu định dạng Ngày Tháng Năm và Thời Gian, *Regional Câu 16 ta phải Double Click chuột vào Keyboard Date/Time System Settings biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Click nút Close trên Để đóng một cửa sổ ứng dụng Bấm tổ hợp *Cả A và B đều Cả A và B đều Câu 17 thanh tiêu đề của cửa thực hiện: phím Alt + F4 đúng sai sổ trình ứng dụng
 4. Nhắp chuột Để đóng một cửa sổ ứng dụng Nhắp chuột vào nút vào hộp điều Bấm tổ hợp phím *Tất cả các câu Câu 18 trong Windows ta thực hiện thao Close ở góc phải trên khiển Alt + F4 trên đều đúng tác sau: cửa sổ ứng dụng ControlBox, chọn Close RightClick chuột Click nút Close trên Để đóng một ứng dụng đang Bấm tổ hợp tại tên ứng dụng *Tất cả các câu Câu 19 thanh tiêu đề của cửa chạy, ta thực hiện: phím Alt + F4 trên TaskBar rồi trên đều đúng sổ trình ứng dụng đó chọn Close *Vào Tools - Folder Để giấu các Folder và các File Vào View - Customize Options - Cả A và B đều Cả A và B đều Câu 20 đã đặt thuộc tính Hidden, trong This Folder - General - View - chọn đúng sai Windows Explore, ta thực hiện: Hidden Do not Show Hidden Files or Folder Start -Setting - TaskBar & Right click *Start - Setting - Right click chuột Start Menu - chuột vào chỗ TaskBar & Start Menu vào chổ trống Để hiện thị đồng hồ trên thanh TaskBar trống trên Câu 21 - TaskBar Option - trên TaskBar - TaskBar ta thực hiện: Option - TaskBar - Show Clock - Apply - chọn Cascade Always On ToolBars - OK Windows Top - Apply - Address OK *Click phải chuột trên Click phải Click phải chuột thanh Taskbar, chọn chuột trên trên Desktop, Để hiển thị ngày giờ hệ thống Cả ba câu đều Câu 22 Properties, đánh dấu thanh chọn Properties, trên thanh Taskbar, ta thực hiện: sai chọn mục Show Clock Taskbar, chọn chọn Setting trong thẻ Taskbar Lock the Clock
 5. Taskbar View - Folder *Chọn View - Folder View - Folder Options - View - Options - View - Bỏ Options - Để hiển thị phần mở rộng của chọn Hide File chọn Hide File View - Chọn Tất cả các câu Câu 23 tập tin, tại cửa sổ của Windows Extension For Extension For Known Show All trên đều đúng Explorer ta thực hiện: Known File File Types - Apply - Files - Apply - Types - Apply - OK OK OK *Kích chuột Kích chuột phải Kích chuột phải Kích chuột phải trên phải trên Để hiển thị Taskbar luôn nằm trên Desktop, trên thanh Desktop, chọn Taskbar, chọn Câu 24 trên các cửa sổ trình ứng dụng chọn Properties Taskbar, chọn Properties và chọn Properties và đang mở, ta thực hiện: và chọn Always Properties và Background chọn Always On Top chọn Auto Hide On Top Nhắp phải chuột Nhắp phải Kích chọn Start - tại biểu tượng My Để khởi động Explorer ta thực chuột tại nút *Tất cả các câu Câu 25 Programs - Windows Computer trên hiện: Start chọn trên đều đúng Explorer Desktop, chọn Explore Explore *Right click chuột vào Double click Double click Để khởi động Explorer ta thực biểu tượng My chuột vào biểu chuột vào biểu Câu 26 Tất cả đều đúng hiện: Computer rồi chọn tượng My tượng My Explore Computer Document Double Click Để khởi động Explorer ta thực Bấm tổ hợp phím ALT *Bấm tổ hợp Bấm tổ hợp Câu 27 chuột vào nút hiện: + Spacebar Windows + E phím ALT + A lệnh Start
 6. Double Click Để khởi động một trình ứng Click nút Start - chuột vào biểu *Cả A và B đều Cả A và B đều Câu 28 dụng nào đó đã được cài đặt lên Programs - chọn tên tượng đúng sai máy tính thì ta thực hiện: trình ứng dụng Shortcut trình ứng dụng đó Để khởi động trình ứng dụng Kích chuột Kích chuột phải Nhấn tổ hợp phím *Tất cả các câu Câu 29 Windows Explorer, ta thao tác phải vào Start tại My Computer "Windows + E" trên đều đúng như sau: - Explore - Explore Để khôi phục một tập tin trong Chọn tập tin - vào Chọn tập tin - Kích chuột phải *Cả B và C đều Câu 30 Recycle Bin về vị trí cũ ta thực Menu Edit - chọn vào Menu File lên tập tin - chọn đúng hiện: Restore - chọn Restore Restore Để kích hoạt menu Favorites Câu 31 trong Explorer ta sử dụng tổ hợp *Alt + A Shift + F Alt + F Ctrl + F phím: *Giữ phím Giữ phím Alt và Để lựa chọn nhiều File không Giữ phím Shift và lần Ctrl và lần lần lượt kích Các ý trả lời Câu 32 liền nhau trong cửa sổ Folder lượt kích chuột vào lượt kích chuột vào các trên đều sai hiện hành, ta thực hiện: các File cần chọn chuột vào các File cần chọn File cần chọn Right Click Kích chọn Start - chuột tại biểu Right Click chuột Để mở cửa sổ tìm kiếm File hay *Tất cả các câu Câu 33 Search - For Files Or tượng My tại nút Start - Folder ta thực hiện: trên đều đúng Foldes Computer - Chọn Search Chọn Search Để Mở hoặc Đóng cửa sổ TreeView của Windows Câu 34 *Nút số 9 Nút số 6 Nút số 7 Nút số 1 Explorer, ta kích chọn nút nào (xem hình) trên thanh công cụ: Câu 35 Để mở hộp ControlBox của một Ctrl + Tab *Alt + Space Alt + Tab Ctrl + Alt
 7. cửa sổ, ta bấm tổ hợp phím: Bar Right click chuột vào Chọn Start - Để mở hộp thoại TaskBar chỗ trống trên thanh Settings - *Câu A và B đều Câu A và B đều Câu 36 Option ta thực hiện: TaskBar, chọn TaskBar & đúng sai Properties Start Menu Để mở hộp thoại tìm kiếm của Không có tổ *Phím Windows Câu 37 Windows, tại màn hình Desktop Ctrl + F Ctrl + Alt + F hợp phím nào + F ta nhấn tổ hợp phím: đúng Kích phải chuột tại biểu Chọn biểu tượng Để mở một cửa sổ ứng dụng Kích đúp chuột tại tương ứng *Các ý trả lời Câu 38 sổ ứng dụng, trong Windows, ta thực hiện: biểu tượng ứng dụng dụng được trên đều đúng Nhấn Enter chọn, chọn Open Nhắp chuột Nhắp phải chuột Để mở một tập tin trong DoubleClick chuột *Cả 3 câu trên Câu 39 vào tập tin đó vào tên tập tin đó Windows Explorer, ta thực hiện: vào tên tập tin đều đúng rồi ấn Enter rồi chọn Open Nhắp phải Chọn tập tin, Để phục hồi một tập tin trong Chọn tập tin, chọn chuột tại tập *Chỉ có B và C Câu 40 chọn File - Recyle Bin, ta thực hiện: Restore tin, chọn là đúng Restore Restore *Chọn tập tin, Kích chuột lên Để phục hồi một tập tin trong Chọn tập tin, chọn chọn trình đơn Câu B và C Câu 41 tập tin, chọn Recyle Bin, ta thực hiện: Restore File, chọn đúng Restore Restore Để sao chép các Folder, File Click phải chuột tại Chọn nút Copy, Chọn menu được chọn sang đĩa mềm A:, ta một Folder, File được chọn đĩa A:, *Các câu trên Câu 42 File - Send to thực hiện thao tác: Chọn các chọn, chọn lệnh Send Click phải chuột đều đúng - Floppy A: Folder, File muốn sao chép, sau to - Floppy A: tại đĩa A: và chọn
 8. đó: lệnh Paste Khi nhấn Để sao chép File hoặc Folder đã CTRL + V chọn, ta nhấn tổ hợp phím Không lưu ở đâu cả chương trình CTRL + C, chuyển đến Folder Lưu tạm trên mà sẽ sao chép theo mới tìm theo *Lưu ở bộ nhớ Câu 43 đích (nơi sao chép đến) và nhấn đĩa cứng của định hướng ta đã chọn định hướng tạm (Clipboard) CTRL + V. Hỏi sau khi ta nhấn máy (Hard disk) đối tượng từ trước mà ta đã chọn CTRL + C thì dữ liệu cần sao đối tượng từ chép đó lưu ở đâu: trước Kích chuột Để sao chép một File đang chọn Kích chuột phải, chọn Kích chuột phải, phải, chọn *Cả 2 đáp án A Câu 44 trong Explorer vào đĩa mềm ta Send to, chọn Floppy chọn Copy, chọn Copy to, chọn và C đều đúng thực hiện: (A) ổ A, chọn Paste Floppy (A) *Nhấn CTRL Để sao chép một File hay Folder Nhấn CTRL + Nhấn CTRL + X sau + C sau đó trong Panel phải của Windows Psau đó chuyển đó chuyển đến nơi cần chuyển đến Cả 3 câu A, B Câu 45 Explorer, sau khi chọn File hoặc đến nơi cần sao sao chép đến và nhấn nơi cần sao và C đều sai Folder cần sao chép, ta thực chép đến và nhấn Ctrl + V chép đến và hiện: Ctrl + V nhấn Ctrl + V Right click Đánh dấu chọn Right click chuột vào chuột vào biểu Để sao chép một tập tin từ ổ đĩa tập tin, bấm Ctrl biểu tượng tập tin rồi tượng tập tin *Câu A và C Câu 46 C: sang ổ đĩa mềm A: thì ta thực + C, mở ổ đĩa chọn Send to - rồi chọn Send đều đúng hiện: mềm A: và bấm Floppy(A) to - My Ctrl + V Documents Để sắp xếp các biểu tượng trên Tile Windows Tile Windows *Arrange Icons Arrange Icons Câu 47 Desktop theo tên, ta kích chuột Vetically - Name Horizontally - By - Name By - Size
 9. tại vùng trống trên Desktop và Modified chọn: Để tạo một Folder mới trong Windows Explorer, ta chọn Chọn Edit - New Chọn File - Chọn Edit - New *Chọn File - Câu 48 Folder cha ở cửa sổ bên trái Folder New Folder - Folder New - Folder (TreeView) và thao tác như sau: Nhắp phải chuột vào thư Để tạo ShortCut cho một thư Nhắp phải chuột vào mục, tập tin Cả A và B đều *Cả A và B đều Câu 49 mục, tập tin trong Windows thư mục, tập tin đó đó chọn Open đúng sai Explorer, ta thực hiện: chọn Create ShorrtCut With/ Create ShortCut Nhắp phải Nhắp phải *Nhắp phải chuột chuột tại Để thay đổi biểu tượng của chuột tại tại ShortCut, ShortCut, chọn Câu 50 Change ShortCut Icon ShortCut, ta thực hiện: ShortCut chọn chọn Properties - Properties - Change Icon Change Icon ShortCut - Change Icon Nhắp phải chuột trên màn hình nền, chọn Để thay đổi các biểu tượng Nhắp phải chuột tại Nhắp chuột tại Properties và chuẩn của Windows như: My biểu tượng, chọn biểu tượng và *Tất cả các câu Câu 51 chọn Effect, Computer, Recycle Bin ta thực Properties và chọn chọn Change trên đều sai tiếp tục đánh hiện như sau: Change Icon Icons dấu chọn biểu tượng cần thay đổi và chọn tiếp
 10. Change Icons Để thay đổi cách thể hiện thông tin ngày tháng năm, ta chọn Start *Regional Câu 52 Display Date/Time Mouse - Settings - Control Panel rồi Settings chọn: Right click *Right click Right click chuột tại chỗ chuột tại chỗ chuột tại chỗ Right click chuột tại trống trên Để thay đổi chế độ bảo vệ màn trống trên trống trên Câu 53 chỗ trống trên Desktop Desktop - hình thì ta thực hiện: Desktop - Desktop - - Properties - Setting Properties - Properties - Properties - Desktop - Screen saver Appearance Background Right click Right click chuột tại chỗ Right click chuột chuột tại chỗ *Right click chuột tại trống trên tại chỗ trống trên Để thay đổi chế độ hiển thị màu trống trên Câu 54 chỗ trống trên Desktop Desktop - Desktop - thì ta thực hiện: Desktop - - Properties - Setting Properties - Properties - Properties - Desktop - Screen saver Appearance Background Kích chuột Để thay đổi kí hiệu cho dấu phân *Start - Settings - Kích chuột phải tại phải tại biểu cách chữ số lẻ thập phân Control Panel - biểu tượng My tượng My Tất cả các câu Câu 55 (Decimal Symbol) cho các trình Reginal Settings Computer, chọn Computer, trên đều đúng ứng dụng trên Windows, ta thực và chọn thẻ Regional Settings chọn Regional hiện: Numbers Settings -
 11. Number *Right click Right click chuột tại chỗ Right click chuột chuột tại chỗ Right click chuột tại trống trên tại chỗ trống trên Để thay đổi màn hình nền trống trên Câu 56 chỗ trống trên Desktop Desktop - Desktop - Desktop thì ta thực hiện: Desktop - - Properties - Setting Properties - Properties - Properties - Desktop - Screen Saver Appearance Background Nhắp phải Nhắp phải chuột *Nhắp phải Nhắp phải chuột tại chuột tại vùng tại vùng trống chuột tại vùng vùng trống trên Để thay đổi màu nền của trống trên trên Desktop, trống trên Câu 57 Desktop, chọn Desktop, ta thực hiện: Desktop, chọn chọn Properties - Desktop, chọn Properties - Change Properties - Change Properties - Color Background Background Appearance Đánh dấu Đánh dấu chọn Right Click chuột vào chọn tập tin, *Tất cả các Để thay đổi thuộc tính của tập tập tin, chọn Câu 58 biểu tượng tập tin và kích chọn nút cách trên đều tin thì ta thực hiện: menu File và chọn Properties Properties trên đúng chọn Properties thanh công cụ Click menu *Click menu Start, Click menu Start, chọn chọn Setting, chọn Click menu Start, Start, chọn Program, chọn Để thêm một trình ứng dụng vào TaskBar & Start chọn Program, Setting, chọn TaskBar & Start Câu 59 nhóm Programs trên Menu Start, Menu, chọn Add, chọn chọn trình ứng trình ứng Menu, chọn ta thực hiện như sau: Browse, chọn trình dụng cần thêm dụng cần thêm Add, chọn ứng dụng cần thêm vào vào Browse, chọn vào trình ứng dụng
 12. cần thêm vào Chọn File(s) - *Chọn File(s) - Chọn Chọn Chọn File(s) - Để thiết lập thuộc tính ẩn cho Properties - Chọn Properties - Chọn Properties - Không có câu Câu 60 một hoặc nhiều File ta có thể General - Chọn Chọn General Chọn General - trả lời nào đúng thao tác như sau: Hidden - Chọn Read Chọn Archive Only Nhắp phải *Click chuột chuột tại biểu Để tìm kiếm một tập tin hay một Click chuột vào nút vào nút Start - Bấm tổ hợp phím Câu 61 tượng My Folder, ta thực hiện: Start -Programs Search - Files Ctrl + A Computer và or Folders chọn Explorer *Chọn Start - Setting - Start - Setting - TaskBar & TaskBar & Start Để tự động ẩn thanh TaskBar ta Chọn Start -Programs Start Menu - Menu - TaskBar Câu 62 Tất cả đều sai thực hiện: - Explorer TaskBar Option - Always Option - Auto On Top - Apply - Hide - Apply - OK OK Nhắp chuột *Nhắp chuột phải tại Nhắp chuột Nhắp chuột phải phải tại vùng Để tự động sắp xếp đều các vùng trống trên phải tại vùng tại vùng trống trống trên Câu 63 ShortCut trên màn hình nền, ta Desktop, chọn trống trên trên Desktop, Desktop, chọn thực hiện như sau: Arrange Icons By và Desktop và chọn Properties Sort và chọn chọn Auto Arrange chọn AutoSort và chọn AutoSort Auto
 13. Kích chuột phải vào Từ menu Start *Cả hai câu trả Để xem cấu hình của máy tính, biểu tượng My - Run, gõ vào Phải mở máy tính Câu 64 lời A và B đều ta có thể thực hiện: Computer trên màn Dxdiag rồi ra mới xem được đúng hình, chọn Properties chọn OK *Kích đôi chuột vào My Kích chuột phải Computer, Kích chuột phải tại tại My Computer, Để xem dung lượng của ổ đĩa ta kích chuột Tất cả các câu Câu 65 My Computer, rồi kích chuột phải có thể thao tác như sau: phải tại ổ đĩa trên đều đúng chọn Properties tại ổ đĩa cần xem, cần xem, rồi rồi chọn Format chọn Properties Nhắp phải Nhắp phải chuột vào chuột vào tập Chọn tập tin hay Để xem đường dẫn của tập tin tập tin hay thư mục, tin hay thư thư mục, rồi thực *Câu A và C Câu 66 hay thư mục trong Windows chọn Properties - mục, chọn hiện lệnh File - đều đúng Explorer, ta thực hiện: General, xem mục Properties - Properties Location General, xem mục Path Nhắp chuột Nhắp chuột phải *Nhắp chuột phải vào Để xem tên và nhóm làm việc phải vào My vào My My Computer - Tất cả các câu Câu 67 của một máy tính trong mạng Computer - Computer - Properties - Computer trên đều sai Lan, ta thực hiện: Properties - Properties - Lan Name General -Lan Name Để xóa hẳn (không lưu vào Recycle Bin) File hay Folder, ta Câu 68 Ctrl *Shift Alt Delete phải giữ phím gì khi thực hiện lệnh xóa:
 14. *Kích phải chuột vào File Để xoá hẳn một File hoặc Folder Kích phải chuột vào hoặc Folder Nhấn phím F2 rồi Cả A và C đều Câu 69 được lưu trong đĩa cứng của File hoặc Folder cần cần xoá, nhấn chọn Delete đúng máy, ta thực hiện: xoá, chọn Delete giữ phím Shift đồng thời bấm Delete Để xoá hẳn một File mà không Câu 70 đưa vào Recycle Bin, ta chọn *Shift + Delete Shift + Ctrl Shift + Alt Ctr + Delete File đó rồi nhấn: Dùng chuột kéo Để xoá một biểu tượng trên Nhắp phải chuột và Bấm phím và thả biểu tượng *Các cách nêu Câu 71 Desktop ta chọn biểu tượng cần chọn Delete Delete đó vào trên đều được xoá và: RecycleBin Đánh dấu chọn Right click chuột vào Chọn File File hay Folder Để xoá một File hay một Folder biểu tượng File hoặc hoặc Folder cần xoá rồi Click *Tất cả các câu Câu 72 ta thực hiện: Folder rồi chọn - và bấm phím chuột tại nút trên đều đúng Delete Delete Delete trên thanh công cụ ToolBar *RightClick chuột vào biểu RightClick chuột Để xoá sạch tất cả File hoặc RightClick chuột vào tượng Recycle vào biểu tượng Câu 73 Folder trong Recycle Bin thì ta biểu tượng Recycle Tất cả đều sai Bin chọn Recycle Bin - thực hiện: Bin chọn Properties Empty Explore Recycle bin Dùng cách Kéo và Thả có thể Folder Folder Windows trên *Tất cả các đối Câu 74 tạo được ShortCut cho đối tượng RecycleBin MyDocumnet ổ đĩa C: tượng trên nào sau đây: trên ổ Desktop
 15. Dùng chuột kéo và thả một File từ Folder này sang Folder khác Câu 75 Xoá Di Chuyển *Sao Chép Đổi Tên đồng thời bấm giữ phím CTRL, đó là thao tác: Dùng chuột kéo và thả một File Câu 76 từ Folder này sang Folder khác Sao Chép Xoá Đổi Tên *Di Chuyển trên cùng 1 ổ đĩa, đó là thao tác: Dùng chuột kéo và thả một File Câu 77 từ Folder này sang Folder ở 2 ổ *Sao Chép Xoá Đổi Tên Di Chuyển đĩa khác nhau, đó là thao tác: Dùng Creat ShortCut Wizard Folder Folder Windows trên Tất cả các đối Câu 78 không tạo được ShortCut cho *MyComputer MyDocumnet ổ đĩa C: tượng trên đối tượng nào sau đây: trên ổ Desktop Dùng để tính Dùng làm trình duyệt Dùng để soạn *Quản Lý File và Câu 79 Explorer là chương trình: toán các bảng Internet thảo văn bản Folder lương, vật tư Giả sử máy tính đang Online *Màn hình sẽ chuyển Máy sẽ báo trên Internet, trong cửa sổ từ Windows Explore lỗi, "Internet Sẽ không có điều Tất cả các câu Câu 80 Windows Explore ta gõ sang Internet Explorer Explore could gì xảy ra đều sai www.vnn.vn vào thanh Address và sẽ truy nhập đến not open rồi nhấn Enter, điều gì sẽ xảy ra: trang Vietnamnet search page" Giả sử trên màn hình hiện có 4 Kích chuột *Kích chuột phải Kích chuột phải cửa sổ đang mở, theo bạn cách phải tại Kích chuột vào nút tại Taskbar, rồi tại Start, rồi Câu 81 nào sau đây sẽ thu nhỏ tất cả 4 Desktop, rồi Min của từng cửa sổ chọn Minimize chọn Minimize cửa sổ trên xuống Taskbar một chọn All Windows all Windows cách nhanh nhất: Properties Giả sử trong cùng một Folder Máy tính tự Máy tính tự động *Máy tính Máy tính tự động đặt Câu 82 gốc (ổ đĩa C:), có hai Folder X động xóa xóa Folder Y đã thông báo tên cho Folder X là Y1 và Y. Khi ta thực hiện đổi tên Folder Y đã tồn tại và sao Folder Y đã tồn
 16. Folder X thành Y thì: tồn tại và cho chép Folder X tại và không phép đổi tên sang Folder gốc cho phép thực Folder X khác hiện việc đổi tên Folder X Bấm tổ hợp phím Windows + F Hãy chọn cặp thao tác là tương Bấm Ctr + E và Ctrl + và RightClick *Cả A và B đều Cả hai A và B Câu 83 đương khi làm việc với F chuột tại một đúng đều sai Windows Explorer: Folder bất kỳ và chọn Search Trên cửa sổ ListView của Trên cửa sổ TreeView Windows Hãy chọn câu phát biểu đúng của Windows Explorer Explorer cho *Cả A và B đều Cả hai A và B Câu 84 nhất: chỉ chọn được một đối phép chọn đúng đều sai tượng được nhiều đối tượng cùng một lúc Khi tạo mới 1 Khi tạo mới 1 mục Khi tạo mới 1 mục chọn trên nhóm trên StartMenu mục chọn trên *Tất cả các câu Câu 85 Hãy chọn câu phát biểu đúng: StartMenu là là ta đã tạo ra một StartMenu là ta trên đều đúng ta đã tạo ra Folder đã tạo ra một File một ShortCut Khi đã chọn một Folder (hoặc File), muốn biết dung lượng của Câu 86 Nút số 4 Nút số 5 *Nút số 6 Nút số 7 Folder (hoặc File) đó, ta phải chọn nút nào trong các nút
 17. sau(xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl Câu 87 + C sẽ tương đương với việc *Copy Cut Paste Delete kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl Câu 88 + V sẽ tương đương với việc *Paste Copy Delete Cut kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, bấm tổ hợp phím Ctrl Câu 89 + X sẽ tương đương với việc *Cut Copy Paste Delete kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình): Khi đang làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Copy ở Câu 90 trên thanh công cụ (xem hình) *Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + G thì tương đương với việc bấm tổ hợp phím nào sau đây: Khi đang làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Cut ở trên Câu 91 thanh công cụ (xem hình) thì Ctrl + C *Ctrl + X Ctrl + V Ctrl + F tương đương với việc bấm tổ hợp phím nào sau đây:
 18. Khi đang làm việc với Windows Explorer, kích vào nút Paste ở Câu 92 trên thanh công cụ (xem hình) Ctrl + C Ctrl + X *Ctrl + V Ctrl + A thì tương đương với việc bấm tổ hợp phím nào sau đây: Khi đang mở 3 trình ứng dụng như Windows Media Player, Microsoft Word và Microsoft Câu 93 Excel, để chuyển qua lại giữa *Alt + Tab Clt + Tab Shift + Tab Alt + Space cửa sổ làm việc của 3 trình ứng dụng này, ta sử dụng tổ hợp phím nào sau đây: Khi đang mở ba trình ứng dụng: Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft Acces, để Câu 94 *Alt + Tab Shift + Tab Ctrl + Tab Alt + Shift chuyển qua lại giữa ba trình ứng dụng này, ta nhấn tổ hợp phím nào: Khi kích phải chuột tại một vị trí trống trên Desktop, chọn New, chọn Microsoft Excel Worksheet *Trong Folder Trong Folder Trong Folder Trong Folder Câu 95 và gõ vào tên File là Desktop My Document Microsoft Office Microsoft Excel BangTongHop. Hãy cho biết Flie BangTongHop.XLS vừa tạo lưu ở đâu: Khi kích phải chuột tại vị trí Trong Folder trống trên Desktop, chọn New, Trong Folder My Trong Folder *Trong Folder Câu 96 Microsoft chọn Microsoft Word Document Document Microsoft Word Desktop Office và gõ vào tên File là Baithi.
 19. Theo Anh(Chị), File Baithi.doc vừa tạo được lưu ở đâu: Khi làm việc với Windows *Right Click tại vùng Chọn View - Explorer để sắp xếp các File trống trong ListView - Chọn File - Chọn View - As Câu 97 Customize hoặc Folder trên cửa sổ chọn View - Arrange Properties Web Page This Folder ListView, ta thực hiện: Icons Khi làm việc với Windows *Hiển thị Hiển thị thanh Hiển thị thanh địa chỉ Câu 98 Explorer ta chọn View - Status thanh trạng công cụ chuẩn Tất cả đều sai Address Bar Bar là để: thái Status Bar Standard Buttons Khi làm việc với Windows Hiển thị thanh *Hiển thị thanh Explorer ta chọn View - Hiển thị thanh địa chỉ Các câu trên Câu 99 trạng thái công cụ chuẩn ToolBars - Standard Buttons là Address Bar đều sai Status Bar Standard Buttons để: Khi một chương trình được gọi, Câu *Phục hồi nút Restore trên thanh TitleBar Thu nhỏ cửa sổ Phóng lớn cửa sổ Đóng cửa sổ 100 trạng thái cũ có tác dụng: Khi một chương trình được gọi, Câu Phóng lớn cửa *Phục hồi trạng trên thanh Title Bar, nút lệnh Thu nhỏ cửa sổ Đóng cửa sổ 101 sổ thái cũ (Restore) có nghĩa là: Khi Right Click chuột vào biểu Câu Di chuyển tập tượng tập tin và chọn Copy là *Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin 102 tin để: Câu Khi Right Click chuột vào biểu *Di chuyển tập Sao chép tập tin Xoá tập tin Đổi tên tập tin 103 tượng tập tin và chọn Cut là để: tin Khi Right Click chuột vào biểu Câu Di chuyển tập tượng tập tin và chọn Delete là Sao chép tập tin *Xoá tập tin Đổi tên tập tin 104 tin để:
 20. Khi ta chọn một Folder hoặc File ở trên cửa sổ ListView của Câu Windows Explorer, kích vào nút *Nút số 5 Nút số 4 Nút số 7 Nút số 1 105 nào (xem hình) sẽ thực hiện việc xoá Folder hoặc File đó: Khi ta kích phải chuột tại thanh *Thanh Taskbar Taskbar, kích chọn mục Thanh Taskbar Thanh tự động ẩn và sẽ Properties, sẽ xuất hiện hộp Thanh Taskbar tự tự động ẩn khi Taskbar tự xuất hiện trở lại Câu thoại Taskbar and StartMenu động ẩn và tự động ta di chuyển động xuất khi ta di chuyển 106 Properties (Xem hình). Nếu ta xuất hiện trên màn chuột đến vị trí hiện trên màn chuột đến vị trí đánh dấu chọn tại mục Auto- hình bất kỳ trên hình bất kỳ trên thanh hide the Taskbar và chọn OK thì thanh Taskbar Taskbar có kết quả sẽ là: Khi ta kích phải chuột tại vị trí *Sắp xếp các Sắp xếp các trống trên màn hình, kích chọn Sắp xếp các biểu biểu tượng Sắp xếp các biểu Câu biểu tượng trên mục Arrange Icons By và chọn tượng trên màn hình trên màn hình tượng trên màn 107 màn hình theo tiếp mục Modified (Xem hình), theo kích thước theo thời gian hình theo tên ngày tạo lập có nghĩa là: hiệu chỉnh Khi ta kích phải chuột vào biểu Mở cửa sổ *Xoá hết tất tượng Recycle Bin trên màn Báo rằng trong Recycle Bin và Câu Mở cửa sổ Recycle cả những gì có hình Desktop (Xem hình). Nếu Recycle Bin đã cửa sổ không có 108 Bin để xoá dữ liệu trong Recycle ta kích chọn mục Empty Recycle rỗng gì cả vì trong đó Bin Bin thì kết quả sẽ là: đã rỗng Câu Khi tạo mới 1 mục chọn trên Cả A và B đều Cả A và B đều *Một ShortCut Một Folder 109 StartMenu là ta đã tạo ra: đúng sai Câu Khi tạo mới 1 mục nhóm trên Cả A và B đều Cả A và B đều Một ShortCut *Một Folder 110 StartMenu là ta đã tạo ra: đúng sai
 21. Khi xem thuộc tính của một File hoặc Folder, thông tin nào trong Câu các thông tin sau giúp người Attribute Location Size *Contains 111 dùng phân biệt được File hoặc Folder: File bị di chuyển Câu *File nguồn Khi xoá một Shortcut thì: File nguồn cũng bị xoá sang một Folder Tất cả đều đúng 112 không bị xoá khác Kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình) thì tương đương Câu với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + Nút số 1 *Nút số 2 Nút số 3 Nút số 4 113 C khi ta làm việc với Windows Explorer: Kích chọn nút nào trong các nút sau (xem hình) thì tương đương Câu với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + *Nút số 1 Nút số 2 Nút số 3 Nút số 4 114 X khi ta làm việc với Windows Explorer: Kích chọn nút số 8 (xem hình) Câu sẽ tương đương với thao tác nào Bấm Ctrl + H Bấm Ctrl + A *Bấm Ctrl + E Bấm Ctrl + I 115 trong Windows Explorer: Chọn File - Câu Kích chọn nút số 9 (xem hình) *Chọn View - Chọn Tools - Chọn File - Explorer Bar - 116 tương đương với thao tác: Explorer Bar - Folders View - Folders View - Folders Folders Menu Control Box của một cửa Thay đổi kích Câu Di chuyển cửa *Tất cả các câu sổ bao gồm các lệnh có chức Đóng một cửa sổ thước hiển thị của 117 sổ trên đều đúng năng: cửa sổ Câu Một máy tính để bàn (PC) phải Màn hình, máy in, Màn hình, *Màn hình, bộ xử Màn hình, bàn 118 có ít nhất các thành phần sau chuột, bàn phím chuột, bộ xử lý trung phím, chuột
 22. mới hoạt động được: lý trung tâm tâm(CPU), bàn (CPU), máy in phím, chuột Muốn đánh dấu chọn các tập tin Câu hoặc thư mục ở các vị trí không Shift *Ctrl Alt Insert 119 liên tục, ta thực hiện đánh dấu chọn và giữ phím: Muốn tạo một Folder trên Câu Desktop của Windows, ta nhắp Properties - Properties - New Folder *New - Folder 120 phải chuột tại vùng trống trên Folder New Folder Desktop và chọn: Muốn tạo một thư mục trên màn Câu hình Desktop của Windows, ta Câu A và C Properties *New - Folder New - Shortcut 121 kích chuột phải vào một chỗ đúng trống trên Desktop và chọn: *Nhấn phải chuột trên màn hình nền, chọn Muốn thay đổi các biểu tượng Nhấn phải chuột trên Properties, Click vào biểu Câu chuẩn (như My Computer, My biểu tượng muốn thay Tất cả các câu Effect, đánh tượng Change 122 Documents, Recycle Bin ) ta đổi, chọn Properties, đều sai dấu chọn vào Icon thực hiện: Change Icon biểu tượng muốn thay đổi và chọn mục Change Icon Start - Program - Start - Start - Program - *Start - Muốn thực hiện lưu trữ tập tin Câu Accessories - System Program - Accessories - Program - đề phòng khi xảy ra sự cố, ta 123 Tools - Disk Accessories - System Tools - Accessories - chọn: Defragmenter System Tools Character Map System Tools -
 23. - Make a Backup Backup Câu Muốn tìm kiếm File hay Folder *Tất cả các câu Nhấn Ctrl + F5 File, Find Edit, Find 124 ta thực hiện: đều sai Câu Cả A và B đều Cả A và B đều MyCoputer là một: File *Folder 125 đúng sai Nhắp phải chuột tại ổ đĩa C: trong Windows Explorer (xem Câu hình), chọn mục nào trong Menu *Properties Format Open Find 126 cho phép ta biết được dung lượng còn trống(chưa sử dụng) của ổ đĩa C:: Nhắp phải chuột tại ổ đĩa C: trong Windows Explorer (xem Câu hình), chọn mục nào trong Menu Open *Properties Format Find 127 cho phép ta biết được dung lượng của ổ đĩa C:: Nhắp phải chuột tại ổ đĩa C: trong Windows Explorer (xem Câu hình), chọn mục nào trong Menu *Properties Format Find Open 128 cho phép ta biết được dung lượng đã sử dụng của ổ đĩa C:: Nhắp phải chuột tại ổ đĩa C: Câu trong Windows Explorer (xem *Format Properties Find Open 129 hình), chọn mục nào trong Menu cho phép ta định dạng ổ đĩa C:: Nút nào trong các nút sau (xem Câu hình) cho phép ta thay đổi cách *Views Properties Delete Undo 130 hiển thị trong cửa sổ ListView