Đề thi Công chức trình độ B

doc 2 trang hongtran 04/01/2023 6880
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Công chức trình độ B", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_thi_cong_chuc_trinh_do_b.doc

Nội dung text: Đề thi Công chức trình độ B

  1. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (Ngạch Chuyên viên) Năm 2011 1. Quyền và nghĩa vụ của CĐT trong việc lập dự án đầu tư. 2. Tại sao nói ngân sách nhà nước được quản lý theo nguyên tắc tập trung dân chủ? 3. Nêu khái niệm ngân sách nhà nước, nội dung thu chi ngân sách nhà nước. 4. Các cơ quan được thu ngân sách nhà nước. Tại sao nói ngân sách trung ương đóng vai trò quan trọng nhất. Năm 2012 1. Các căn cứ và yêu cầu đối với lập dự toán NSNN hàng năm. 2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và quan hệ giữa ngân sách các cấp được thực hiện theo nguyên tắc nào? 3. Quan hệ giữa các cấp ngân sách. 4. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP. 5. Trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách và Kho bạc Nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước. 6. Quỹ NSNN là gì? Nhiệm vụ từng cấp KBNN trong quản lý NSNN. MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH (Ngạch Kế toán viên) Năm 2011 1. Trình bày các điều kiện chi ngân sách nhà nước và trách nhiệm của của Kho bạc nhà nước trong việc quản lý chi ngân sách nhà nước được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước (2002) và Nghị định số 60/2003-CP của chính phủ hướng dẫn và thi hành Luật Ngân sách nhà nước? 2. Trình bày nôi dung kiểm tra kế toán? Quy định của về thẩm quyền quyết định kiểm tra kế toán và thẩm quyền kiểm tra kế toán trong lĩnh vực Kế toán nhà nước. 3. Trình bày nội dung thu, chi và các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước được quy định tại Luật ngân sách nhà nước (năm 2002)? Vì sao nói ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tăc tập trung dân chủ? 4. Chứng từ kế toán là gì? Trình bày nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước? Trình tự xử lý chứng từ kế toán ngấn sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc nhà nước? So sánh chứng từ kế toán bằng giấy và chứng từ kế toán điện tử trong kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho Bạc nhà nước? 5. Trình bày các nội dung chủ yếu của sổ kế toán và nguyên tắc sữa chữa sổ kế toán theo quy định trong Luật Kế Toán? 1
  2. ĐỀ THI TIẾNG ANH (Tương đương với thi cấp độ B) NỘI DUNG: 1. Phần trắc nghiệm 2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống 3. Bài đọc hiểu – chọn câu trả lời đúng 4. Viết lại câu dựa vào từ cho sẵn 5. Viết đoạn văn ngắn (Topic) Thi KB năm 2012 chủ đề: Giới thiệu về gia đình bạn. ĐỀ THI TIN HỌC (Trắc nghiệm) NỘI DUNG: Word và Excel 2003 hoặc 2007 1. Word: Cách trình bày văn bản trong Word, các phím tắt, tổ hợp phím sử dụng trong Word. 2. Excel: Các hàm sử dụng trong Excel, các lỗi khi sử dụng hàm (#VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, ) các phím tắt, tổ hợp phím sử dụng trong Excel. 2