Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm về tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013

pdf 14 trang Viên Minh 17/07/2023 9100
Bạn đang xem tài liệu "Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm về tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfsang_kien_kinh_nghiem_mot_so_kinh_nghiem_ve_tham_muu_to_chuc.pdf

Nội dung text: Sáng kiến kinh nghiệm: Một số kinh nghiệm về tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic Tiếng Anh trên Internet năm học 2012-2013

 1. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THAM MƯU TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN VÀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2012 - 2013
 2. MỞ ĐẦU Rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành một công tác là việc cần thiết và bổ ích ít nhất cho thực hiện công tác đó ở lần tiếp theo, bài viết “Một số kinh nghiệm về tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2012 - 2013” (gọi là hai kỳ thi) nhằm mục đích như vậy và đồng thời là báo cáo kinh nghiệm công tác của tác giả trong năm 2013. Chọn và viết vấn đề này, vì tác giả có tham gia công tác tổ chức hai kỳ thi, được biết về tình hình và kết quả của hai kỳ thi; mặt khác các năm học 2010 - 2011, 2011 - 2012 đã viết sáng kiến kinh nghiệm về công tác này, qua đó giúp năm học này thực hiện công tác tham mưu tổ chức hai kỳ thi đạt kết quả tốt hơn; bài viết này kế thừa, cải tiến từ bài viết của những năm học trước; trong đó có nêu những cải tiến của công tác trong năm học này so với những năm học trước. Phần 1: MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THAM MƯU TỔ CHỨC THI GIẢI TOÁN VÀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2012 - 2013 I. CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ THI GIẢI TOÁN VÀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET 1. Thi giải Toán qua internet Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi giải Toán qua internet dành cho các học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 9; kỳ thi lần thứ nhất tổ chức năm học 2008 - 2009, ban hành thể lệ thi kèm theo Quyết định số 8377/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2008, chỉ đạo tổ chức thi tại Công văn số 11475/BGDĐT-GDTrH ngày 16/12/2008; các hoạt động thi chính thực hiện trên www.violympic.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lần thứ hai trong năm học 2009 - 2010, chỉ đạo tổ chức thi tại Công văn số 6532/BGDĐT-GDTrH ngày 04/8/2009; tiếp tục tổ chức kỳ thi lần thứ ba trong năm học 2010 - 2011, ban hành thể lệ thi kèm theo Quyết định số 4413/QĐ-BGDĐT ngày 04/10/2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lần thứ tư trong năm học 2011 - 2012, ban hành thể lệ thi kèm theo Quyết định số 5274/QĐ-BGDĐT ngày 24/10/2011, mở rộng đối tượng dự thi là các học sinh phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lần thứ năm trong năm học 2012 - 2013; ban hành thể lệ thi kèm theo Quyết định số 4083/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2012, trong đó điểm mới so với trước đây là giải thưởng cá nhân ở vòng thi toàn quốc phải xét thêm tiêu chí thứ ba là số lần thi; có nhiều cải tiến trên www.violympic.vn. 2. Thi Olympic tiếng Anh trên internet Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet dành cho các học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12, kỳ thi lần thứ nhất tổ chức năm học 2010 - 2011, ban hành thể lệ thi kèm theo Quyết định số 4480/QĐ-BGDĐT ngày 06/10/2010, chỉ đạo tổ chức thi tại Công văn số 7202/BGDĐT-GDTrH ngày
 3. 28/10/2010, các hoạt động thi chính thực hiện trên ioe.go.vn. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lần thứ hai trong năm học 2011 - 2012, chỉ đạo tổ chức thi tại Công văn số 7285/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2011. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi lần thứ ba trong năm học 2012 - 2013; ban hành thể lệ thi kèm theo Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012, trong đó một số điểm mới so với trước đây là ở bốn vòng thi chính gồm vòng thi cấp trường, huyện - thị xã - thành phố, tỉnh, toàn quốc chỉ thi trong 30 phút, số câu hỏi không giới hạn, điểm có thể trên 2000 điểm; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức thi tại Công văn số 7141/BGDĐT-GDTrH ngày 25/10/2012, có thi kỹ năng nghe; đồng thời có nhiều cải tiến trên ioe.go.vn. Các thể lệ thi nêu rõ mục đích của mỗi kỳ thi, có điểm chung là đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trường phổ thông; tạo sân chơi trực tuyến cho học sinh học Toán, tiếng Anh; giúp học sinh làm quen với internet, sử dụng internet là một phương thức học tập; tạo môi trường thân thiện để học sinh tích cực giao lưu, học tập. II. SỰ HƯỞNG ỨNG HAI KỲ THI CỦA HỌC SINH, GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH Trong các năm học vừa qua, nhiều học sinh, phụ huynh, giáo viên ở tỉnh Đồng Nai tích cực hưởng ứng, tham gia hai kỳ thi; có nhiều cán bộ, giáo viên tìm hiểu, nắm vững những yêu cầu, nội dung thi và đã hướng dẫn, bồi dưỡng học sinh kịp thời; đặc biệt có nhiều phụ huynh quan tâm, động viên và luôn tạo điều kiện tốt giúp học sinh tham gia kỳ thi. Về thi giải Toán qua internet trong các năm học vừa qua, Đồng Nai luôn đứng trong 20 tỉnh, thành phố có tỷ lệ số lượt học sinh tham gia thi cao nhất cả nước; số lượt học sinh tham gia kỳ thi trong 5 năm học từ năm học 2008 - 2009 đến năm học 2012 - 2013 lần lượt tương ứng khoảng 40.000, 250.000, 120.000, 81.500, 110.874. Về thi Olympic tiếng Anh trên internet trong ba năm học vừa qua, Đồng Nai luôn đứng trong 23 tỉnh, thành phố có tỷ lệ học sinh tham gia kỳ thi cao nhất cả nước. Đồng hành với những thuận lợi, thành quả tốt; trong tổ chức hai kỳ thi gặp các yêu cầu phải thực hiện bảo đảm như mỗi kỳ thi tổ chức trong cả năm học; số học sinh tham gia khá lớn, vượt quá khả năng đáp ứng của ban tổ chức nếu không hạn chế lượng; có nhiều điều kiện về kỹ thuật, công nghệ thông tin ban tổ chức thi phải thực hiện bảo đảm, như có đủ máy vi tính kết nối internet, cài đặt đủ các phần mềm quy định, giữ điện trong thời gian thi; Bộ Giáo dục và Đào tạo có thường đổi kế hoạch thi, lịch thi; dự toán, thanh toán kinh phí tổ chức hai kỳ thi còn bị động. III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM VỀ THAM MƯU TỔ CHỨC HAI KỲ THI TRONG NĂM HỌC 2012 - 2013 1. Mục tiêu và giải pháp chính tổ chức hai kỳ thi a) Những thuận lợi và khó khăn trong tổ chức hai kỳ thi Mỗi kỳ thi gồm nhiều vòng thi, trong đó có bốn vòng thi chính do mỗi cấp thực hiện là cấp trường, cấp huyện - thị xã - thành phố, cấp tỉnh, cấp toàn quốc; Ban tổ chức cấp toàn quốc có hướng dẫn tổ chức các vòng thi các cấp. Đến năm
 4. học 2012 - 2013, rất nhiều Trường Tiểu học, Trường THCS có kinh nghiệm trong tổ chức, thực hiện hai kỳ thi cấp trường; các Phòng Giáo dục và Đào tạo có nhiều kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức, thực hiện hai kỳ thi cấp trường, cấp huyện - thị xã - thành phố. Tuy nhiên còn nhiều khó khăn trong tổ chức, thực hiện hai kỳ thi như việc chuẩn bị của hội đồng thi trong thời gian khá ít; các bước tổ chức thi mỗi cấp còn một số cán bộ, giáo viên chưa biết rõ; những sự cố có thể xảy ra và cách xử lý, khắc phục còn nhiều lúng túng; tình trạng sử dụng những kỹ thuật vi tính trái quy định của một số thí sinh, biện pháp phòng tránh, công tác giáo dục và xử lý khi xảy ra chưa đều tay; còn nhiều Trường THPT chưa nắm rõ quy trình tổ chức, thực hiện vòng thi cấp trường. b) Mục tiêu tổ chức hai kỳ thi Mục tiêu tổ chức thi giải Toán qua internet, thi Olympic tiếng Anh trên internet nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các trường phổ thông; tạo sân chơi trực tuyến môn học (Toán, tiếng Anh) cho học sinh; tạo điều kiện cho học sinh sử dụng internet là một phương thức học tập; tạo môi trường thân thiện để học sinh tích cực giao lưu học tập. Năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo xác định mục tiêu tổ chức bốn vòng thi chính ở cấp trường, cấp huyện - thị xã - thành phố, cấp tỉnh, cấp toàn quốc của hai kỳ thi là tổ chức thi nghiêm túc, đúng thể lệ và an toàn. c) Các giải pháp chính để tổ chức, thực hiện hai kỳ thi Từ những đặc điểm, thuận lợi, khó khăn của hai kỳ thi đã nêu trên; để tổ chức, thực hiện hai kỳ thi đạt được kết quả tốt, Sở Giáo dục và Đào tạo có các giải pháp chính như sau: - Quán triệt tất cả văn bản chỉ đạo về hai kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo, tổ chức, thực hiện hai kỳ thi đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; vận dụng hợp lý các quy định trong tổ chức, thực hiện các kỳ thi khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo như kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi. - Sở Giáo dục và Đào tạo có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác hai kỳ thi đến các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT cụ thể và kịp thời; yêu cầu ngược lại, các đơn vị gửi báo cáo phản hồi về Sở Giáo dục và Đào tạo đầy đủ, kịp thời - ở đây phát huy cách gửi văn bản qua e-mail là dễ thực hiện và hiệu quả. - Hướng dẫn đầy đủ, cụ thể các bước tổ chức các vòng thi chính; thống nhất mẫu các biên bản, danh sách, văn bản khác phục vụ thi; thống nhất nội quy thi và cách xử lý khi thí sinh phạm quy; giới hạn số lượng thí sinh dự thi bảo đảm phù hợp với điều kiện như máy vi tính và đường truyền internet. 2. Tổ chức phát động hai kỳ thi Khai mạc mỗi kỳ thi là việc bình thường, tuy nhiên mỗi kỳ thi gồm nhiều vòng thi kéo dài cả năm học, nên khai mạc hai kỳ thi tổ chức chung thành phát động hai kỳ thi. Nội dung chính phát động hai kỳ thi là tuyên truyền, phổ biến mục đích và thể lệ thi; tổng kết, khen thưởng hai kỳ thi của năm học trước; hướng dẫn học sinh cách đăng ký thành viên và cách tham gia các vòng thi; cử một số học sinh
 5. thực hiện một vòng thi tại buổi phát động; ghi hình ảnh và đưa tin lên website của đơn vị. Từ năm học 2011 - 2012, hai kỳ thi đã trở thành phổ biến ở Đồng Nai, nên không tổ chức phát động hai kỳ thi ở cấp huyện, thị xã, thành phố, tỉnh; chỉ tổ chức ở cấp trường. Từ năm học 2012 - 2013, Sở Giáo dục và Đào tạo chú trọng việc tổ chức phát động hai kỳ thi ở các Trường THPT. 3. Thi cấp trường, cấp huyện - thị xã - thành phố Thi cấp trường do trường tự chọn một vòng thi để tổ chức, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên www.violympic.vn, ioe.go.vn. Thi cấp huyện - thị xã - thành phố do Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường có cấp THPT (gọi là Trường THPT) chọn một vòng thi để tổ chức; thi giải Toán qua internet thì học sinh THPT tự luyện vòng thi này, thi Olympic tiếng Anh trên internet thì Trường THPT có thể tổ chức vòng thi này cho học sinh THPT chưa vượt qua thi cấp trường. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên www.violympic.vn, ioe.go.vn. Các học sinh tiểu học, THCS của các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, dự thi cấp huyện, thị xã, thành phố ở địa phương theo phân cấp quản lý Giáo dục và Đào tạo. Công tác chuẩn bị của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT; việc điều hành thi của các hội đồng thi thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên www.violympic.vn, ioe.go.vn. Kinh phí tổ chức, thực hiện hai kỳ thi và các công tác liên quan, được vận dụng theo hướng dẫn số 4074/LS.GDĐT-TC ngày 29/12/2008 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo - Tài chính. 4. Thi cấp tỉnh Ngày tổ chức thi cấp tỉnh của hai kỳ thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chọn. a) Số thí sinh đăng ký dự thi Các học sinh được tham dự vòng thi cấp tỉnh phải vượt qua các vòng thi ở trước vòng thi cấp tỉnh và được Phòng Giáo dục và Đào tạo cử (đối với học sinh cấp tiểu học, cấp THCS) hoặc được trường cử (đối với học sinh cấp THPT). Số học sinh (HS) dự thi của mỗi Phòng Giáo dục và Đào tạo (Phòng GDĐT): Số HS dự thi của mỗi đội Số HS dự thi của mỗi đội Phòng GDĐT tuyển lớp 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tuyển lớp 5, 9 không quá không quá 5 HS/đội tuyển/Phòng 6 HS/đội tuyển/Phòng Huyện GDĐT. GDĐT. TX Long Khánh, 8 HS/đội tuyển/Phòng 9 HS/đội tuyển/Phòng TP Biên Hòa GDĐT. GDĐT. Số học sinh dự thi của mỗi đội tuyển lớp 10, 11, 12 của mỗi Trường THPT là không quá 1 học sinh/đội tuyển/trường; có tăng thêm cho trường đặt hội đồng thi. b) Tổ chức các hội đồng thi
 6. Mỗi kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi cấp tỉnh cho các thí sinh THPT tại một hội đồng thi ở Trường THPT Trấn Biên hoặc THPT Ngô Quyền; với số thí sinh nhiều nhất là 207. Mỗi kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi cấp tỉnh dành cho các học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tại năm hội đồng coi thi. - Đối với thi giải Toán qua internet cấp tỉnh: Nơi đặt Hội đồng coi Các học sinh dự thi ở Số thí sinh TT thi huyện, thị xã, thành phố nhiều nhất 1 Nhơn Trạch Long Thành, Nhơn Trạch 94 2 Vĩnh Cửu Biên Hòa, Vĩnh Cửu121 3 Thống Nhất Trảng Bom, Thống Nhất 94 Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm 4 Long Khánh 168 Mỹ, 5 Tân Phú Định Quán, Tân Phú 94 - Đối với thi Olympic tiếng Anh trên inyernet cấp tỉnh: Nơi đặt Hội đồng coi Các học sinh dự thi ở Số thí sinh TT thi huyện, thị xã, thành phố nhiều nhất 1 Long Thành Long Thành, Nhơn Trạch 74 2 Biên Hòa Biên Hòa, Vĩnh Cửu95 3 Trảng Bom Trảng Bom, Thống Nhất 74 Long Khánh, Xuân Lộc, Cẩm 4 Cẩm Mỹ 132 Mỹ, 5 Định Quán Định Quán, Tân Phú 74 c) Công tác phối hợp của các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo có hội đồng coi thi (gọi là Phòng Giáo dục và Đào tạo sở tại), Trường THPT có hội đồng coi thi (gọi là Trường THPT sở tại) thực hiện các công tác gồm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tốt vòng thi cấp tỉnh theo các quy định thông báo trên www.violympic.vn, ioe.go.vn; lập danh sách thí sinh dự thi theo phòng thi/đợt thi/ca thi/khối lớp/thứ tự (A, B, C, ), mỗi phòng thi gồm 24 thí sinh (phòng cuối có thể ít hơn); gửi file danh sách về địa chỉ quangduong.gdtrh@dongnai.edu.vn; chuẩn bị các biên bản, văn bản khác phục vụ thi (có mẫu kèm theo); dự toán, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí tổ chức, thực hiện các công tác của hội đồng với Sở Giáo dục và Đào tạo. - Mỗi hội đồng coi thi có các thành phần đều thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo sở tại hoặc Trường THPT sở tại (gọi chung là đơn vị sở tại): + Một chủ tịch (là lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc Trường THPT); hai phó chủ tịch (là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc lãnh đạo trường). + Hai thư ký; ba phụ trách CNTT; một số giám thị, bình quân 5 giám thị/2 phòng thi. + Một phụ trách điện lưới, một phụ trách mạng internet (ủy quyền đơn vị sở tại mời); một số bảo vệ và phục vụ. + Mỗi hội đồng coi thi có một số giám sát (không thuộc đơn vị sở tại).
 7. - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT thực hiện các công tác gồm gửi danh sách thí sinh đăng ký dự thi về đơn vị sở tại; cấp thẻ dự thi cho các thí sinh; gửi danh sách cử cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi về Sở Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đầy đủ các báo cáo theo đúng tiến độ. Đây là năm học đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức mỗi hội đồng coi thi cấp tỉnh gồm có các thành phần đều thuộc đơn vị sở tại, chỉ trừ các giám sát không thuộc đơn vị sở tại. Việc này tương tự như hội đồng thi cấp toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Các năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa thể thực hiện được, vì nhiều khó khăn khách quan và chủ quan. 5. Dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi Các Trường có cấp tiểu học, THCS tổ chức dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp huyện, thị xã, thành phố. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT tổ chức dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp toàn quốc. Nội dung dạy học bồi dưỡng gồm các kiến thức, kỹ năng, yêu cầu thái độ của môn Toán hoặc các tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đề thi đã biết. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi cấp toàn quốc, hình thức dạy học bồi dưỡng tập trung trong thời gian hai tuần/mỗi đội tuyển, nơi dạy học bồi dưỡng tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh. Đây là năm học đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi dự thi giải Toán, thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc theo hình thức tập trung, tương tự dạy học bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi lớp 12 dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia. 6. Phối hợp tổ chức hai kỳ thi cấp toàn quốc tại tỉnh Đồng Nai Địa điểm tổ chức hai kỳ thi cấp toàn quốc tại tỉnh Đồng Nai đặt tại Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú Tỉnh. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường THPT có học sinh tham gia đội tuyển thực hiện các công tác gồm làm thẻ dự thi (làm thẻ, trình ký tại Sở Giáo dục và Đào tạo, cấp thẻ cho thí sinh, có mẫu kèm theo); thông báo và tạo điều kiện để các học sinh đội tuyển tự thi vượt qua các vòng thi trước vòng thi toàn quốc; cử cán bộ, giáo viên tham dự và đưa học sinh đi dự khai mạc dạy học bồi dưỡng, tham dự tổng kết dạy học bồi dưỡng và đón học sinh về; cử cán bộ, giáo viên đưa học sinh đi thi và đón học sinh về. Kinh phí tổ chức, thực hiện các công tác này sử dụng từ nguồn kinh phí của các đơn vị. Phần 2: MỘT SỐ KẾT QUẢ TỔ CHỨC HAI KỲ THI TRONG NĂM HỌC 2012 - 2013 I. MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN, TỔ CHỨC HAI KỲ THI CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRONG NĂM HỌC 2012 - 2013 1. Thi giải Toán qua internet
 8. Công văn số 2055/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi giải Toán qua internet từ năm học 2012-2013. Kế hoạch số 2298/KH-SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi giải Toán qua internet năm học 2012 - 2013. Công văn số 293/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị hỗ trợ ưu tiên giữ điện trong thời gian tổ chức hai kỳ thi qua internet cấp tỉnh. Công văn số 294/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị hỗ trợ ưu tiên về mạng internet trong thời gian tổ chức hai kỳ thi qua internet cấp tỉnh. Công văn số 292/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thêm về thi giải Toán qua internet cấp tỉnh dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9. Công văn số 295/SGDĐT-GDTrH ngày 21/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thêm về thi giải Toán qua internet cấp tỉnh dành cho học sinh THPT. Quyết định số 121/QĐ-SGDĐT ngày 21/02/2013 của Sở Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Ban tạo và in sao mã số thi của hai vòng thi trên internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013. Các Quyết định số 212/QĐ-SGDĐT, 219/QĐ-SGDĐT, 216/QĐ-SGDĐT, 217/QĐ-SGDĐT, 215/QĐ-SGDĐT; ngày 20/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập hội đồng coi thi giải Toán qua internet cấp tỉnh tại (tương ứng) thị xã Long Khánh, huyện Nhơn Trạch, huyện Thống Nhất, huyện Tân Phú, huện Vĩnh Cửu. Quyết định số 214/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng coi thi giải Toán qua internet cấp tỉnh tại Trường THPT Ngô Quyền năm học 2012 - 2013. Công văn số 494/SGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị hỗ trợ ưu tiên giữ điện trong thời gian tổ chức hai kỳ thi qua internet cấp toàn quốc. Công văn số 495/SGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị hỗ trợ ưu tiên về mạng internet trong thời gian tổ chức hai kỳ thi qua internet cấp toàn quốc. Quyết định số 192/QĐ-SGDĐT ngày 11/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám sát thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc tại tỉnh Đắk Nông năm học 2012 - 2013. Thông báo số 620/TB-SGDĐT ngày 09/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Công nhận kết quả thi giải Toán qua internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013. Quyết định số 287/QĐ-SGDĐT ngày 09/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh thi giải Toán qua internet năm học 2012 - 2013. Quyết định số 288/QĐ-SGDĐT ngày 09/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đội tuyển học sinh tỉnh Đồng Nai đăng ký dự thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013.
 9. Quyết định số 301/QĐ-SGDĐT ngày 11/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013. Quyết định số 299/QĐ-SGDĐT ngày 10/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc tại tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013. Công văn số 717/SGDĐT-GDTrH ngày 18/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc cử cán bộ đăng ký nhận các mã số thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc. Quyết định số 318/QĐ-SGDĐT ngày 18/4/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều động bổ sung, thay thế cán bộ của hội đồng thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc tại tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013. Thông báo số 935/TB-SGDĐT ngày 16/5/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thành tích của các học sinh tỉnh Đồng Nai đạt được trong thi giải Toán và thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013. 2. Thi Olympic tiếng Anh trên internet Công văn số 2054/SGDĐT-GDTrH ngày 30/10/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2012 - 2013. Kế hoạch số 2297/KH-SGDĐT ngày 03/12/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2012 - 2013. Công văn số 285/SGDĐT-GDTrH ngày 19/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thêm về thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Công văn số 286/SGDĐT-GDTrH ngày 19/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thêm về thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh dành cho học sinh THPT. Các Quyết định số 127/QĐ-SGDĐT, 125/QĐ-SGDĐT, 129/QĐ-SGDĐT, 128/QĐ-SGDĐT, 126/QĐ-SGDĐT; ngày 22/02/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Thành lập Hội đồng coi thi giải Toán qua internet cấp tỉnh tại (tương ứng) thành phố Biên Hòa, huyện Cẩm Mỹ, huyện Định Quán, huyện Long Thành, huyện Trảng Bom. Quyết định số 130/QĐ-SGDĐT ngày 16/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng coi thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh tại Trường THPT Trấn Biên năm học 2012 - 2013. Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT ngày 11/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Ban giám sát thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc tại tỉnh Bình Thuận năm học 2012 - 2013. Thông báo số 464/TB-SGDĐT ngày 14/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận kết quả thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013. Quyết định số 198/QĐ-SGDĐT ngày 14/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các học sinh đạt thành tích học sinh giỏi cấp tỉnh thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2012 - 2013.
 10. Quyết định số 199/QĐ-SGDĐT ngày 14/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập các đội tuyển học sinh tỉnh Đồng Nai đăng ký dự thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013. Công văn số 493/SGDĐT-GDTrH ngày 20/3/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thêm về tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc. Quyết định số 211/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013. Quyết định số 220/QĐ-SGDĐT ngày 20/3/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập hội đồng thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc tại tỉnh Đồng Nai năm học 2012 - 2013. II. KẾT QUẢ CỦA HAI KỲ THI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2011 - 2012 VÀ NĂM HỌC 2012 - 2013 1. Thi giải Toán qua internet cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 Số Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Các Giải thí Khối lớp, sinh cấp Số Số Số Số Số dự Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Giải Giải Giải Giải Giải thi 1 60 13 21.7% 26 43.3% 12 20.0% 9 15.0% 60 100% 2 61 8 13.1% 17 27.9% 22 36.1% 7 11.5% 54 88.5% 3 61 25 41.0% 8 13.1% 1 1.6% 21 34.4% 55 90.2%
 11. 4 60 21 35.0% 7 11.7% 0 0.0% 22 36.7% 50 83.3% 5 72 0 0.0% 4 5.6% 12 16.7% 29 40.3% 45 62.5% Tiểu học 314 67 21.3% 62 19.7% 47 15.0% 88 28.0% 264 84.1% 6 61 19 31.1% 16 26.2% 5 8.2% 14 23.0% 54 88.5% 7 61 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 10 16.4% 11 18.0% 8 55 0 0.0% 0 0.0% 1 1.8% 5 9.1% 6 10.9% 9 72 24 33.3% 22 30.6% 9 12.5% 12 16.7% 67 93.1% THCS 249 43 17.3% 38 15.3% 16 6.4% 41 16.5% 138 55.4% 10 10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 11 10 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 12 3 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 33.3% 1 33.3% THPT 23 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 13.0% 3 13.0% Ba cấp 586 110 18.8% 100 17.1% 63 10.8% 132 22.5% 405 69.1% 2. Thi giải Toán qua internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013 Số Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Các Giải thí Khối lớp, sinh cấp Số Số Số Số Số dự Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Giải Giải Giải Giải Giải thi 1 61 8 13.1% 18 29.5% 10 16.4% 22 36.1% 58 95.1% 2 62 1 1.6% 9 14.5% 15 24.2% 28 45.2% 53 85.5% 3 61 3 4.9% 3 4.9% 5 8.2% 18 29.5% 29 47.5% 4 61 1 1.6% 2 3.3% 3 4.9% 17 27.9% 23 37.7% 5 71 1 1.4% 6 8.5% 7 9.9% 22 31.0% 36 50.7% Tiểu học 316 14 4.4% 38 12.0% 40 12.7% 107 33.9% 199 63.0% 6 62 0 0.0% 0 0.0% 2 3.2% 21 33.9% 23 37.1%
 12. 7 64 1 1.6% 6 9.4% 12 18.8% 23 35.9% 42 65.6% 8 63 0 0.0% 3 4.8% 10 15.9% 18 28.6% 31 49.2% 9 69 2 2.9% 8 11.6% 11 15.9% 21 30.4% 42 60.9% THCS 258 3 1.2% 17 6.6% 35 13.6% 83 32.2% 138 53.5% 10 14 0 0.0% 2 14.3% 4 28.6% 6 42.9% 12 85.7% 11 9 1 11.1% 1 11.1% 1 11.1% 6 66.7% 9 100.0% 12 5 0 0.0% 2 40.0% 0 0.0% 3 60.0% 5 100.0% THPT 28 1 3.6% 5 17.9% 5 17.9% 15 53.6% 26 92.9% Ba cấp 602 18 3.0% 60 10.0% 80 13.3% 205 34.1% 363 60.3% 3. Thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 Số Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Các giải thí Khối lớp, cấp sinh Số Số Số Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ dự giải giải giải giải giải thi 3 61 13 21.3% 15 24.6% 11 18.0% 17 27.9% 56 91.8% 4 61 5 8.2% 11 18.0% 14 23.0% 22 36.1% 52 85.2% 5 70 1 1.4% 12 17.1% 20 28.6% 22 31.4% 55 78.6% Tiểu học 192 19 9.9% 38 19.8% 45 23.4% 61 31.8% 163 84.9% 6 61 24 39.3% 12 19.7% 5 8.2% 16 26.2% 57 93.4% 7 60 22 36.7% 11 18.3% 13 21.7% 9 15.0% 55 91.7% 8 61 8 13.1% 11 18.0% 14 23.0% 12 19.7% 45 73.8% 9 72 16 22.2% 11 15.3% 7 9.7% 26 36.1% 60 83.3% THCS 254 70 27.6% 45 17.7% 39 15.4% 63 24.8% 217 85.4% 10 14 3 21.4% 1 7.1% 1 7.1% 2 14.3% 7 50.0%
 13. 11 16 2 12.5% 4 25.0% 4 25.0% 1 6.3% 11 68.8% 12 14 1 7.1% 1 7.1% 3 21.4% 6 42.9% 11 78.6% THPT 44 6 13.6% 6 13.6% 8 18.2% 9 20.5% 29 65.9% Ba cấp 490 95 19.4% 89 18.2% 92 18.8% 133 27.1% 409 83.5% 4. Thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp tỉnh năm học 2012 - 2013 Số Giải Nhất Giải Nhì Giải Ba Giải KK Các giải thí Khối lớp, cấp sinh Số Số Số Số Số Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ dự giải giải giải giải giải thi 3 60 14 23.3% 6 10.0% 6 10.0% 15 25.0% 41 68.3% 4 58 8 13.8% 7 12.1% 10 17.2% 15 25.9% 40 69.0% 5 72 15 20.8% 12 16.7% 11 15.3% 19 26.4% 57 79.2% Tiểu học 190 37 19.5% 25 13.2% 27 14.2% 49 25.8% 138 72.6% 6 60 3 5.0% 3 5.0% 6 10.0% 15 25.0% 27 45.0% 7 60 7 11.7% 8 13.3% 13 21.7% 23 38.3% 51 85.0% 8 59 1 1.7% 1 1.7% 4 6.8% 12 20.3% 18 30.5% 9 70 11 15.7% 16 22.9% 6 8.6% 23 32.9% 56 80.0% THCS 249 22 8.8% 28 11.2% 29 11.6% 73 29.3% 152 61.0% 10 25 1 4.0% 3 12.0% 1 4.0% 4 16.0% 9 36.0% 11 33 3 9.1% 0 0.0% 1 3.0% 8 24.2% 12 36.4% 12 22 1 4.5% 1 4.5% 1 4.5% 1 4.5% 4 18.2% THPT 80 11 13.8% 4 5.0% 3 3.8% 13 16.3% 25 31.3% Ba cấp 519 70 13.5% 57 11.0% 59 11.4% 135 26.0% 315 60.7% III. KẾT QUẢ HAI KỲ THI CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2011 - 2012 VÀ NĂM HỌC 2012 - 2013 1. Thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc năm học 2011 - 2012 Số Huy chương Huy chương Huy chương Giải KK Tổng huy thí vàng bạc đồng chương và giải Khối lớp sinh Số Số Số Số Số dự lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ thi 5 16 0 0% 0 0% 0 0% 1 6,3% 1 6,3% 9 24 0 0% 2 14,3% 0 0% 2 14,3% 4 16,6% Toàn tỉnh 40 0 0% 2 5% 0 0% 3 7,5% 5 12,5% 1. Thi giải Toán qua internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013 Số Số Số Số Số giải huy huy Tổng số học sinh huy khuyến Khối lớp chương chương giải dự thi chương bạc khích vàng đồng 5 141104 6 9 101321 7
 14. 11 91212 6 Ba khối lớp 5, 9, 11 33 3637 19 3. Thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2011 - 2012 Số Huy chương Huy chương Huy chương Bằng Tổng huy thí vàng bạc đồng danh dự chương và bằng Khối lớp sinh Số Số Số Số Số dự lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ lượng Tỷ lệ thi 5 33 0 0% 0 0% 9 27,3% 11 33,3% 20 60,6% 9 34 0 0% 4 11,8% 4 11,8% 9 26,4% 17 50% Toàn tỉnh 67 0 0% 4 5,9% 13 19,4% 20 29,9% 37 55,2% 4. Thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp toàn quốc năm học 2012 - 2013 Số Số Số Số Số huy huy Tổng số học sinh huy bằng danh Khối lớp chương chương giải dự thi chương bạc dự vàng đồng 5 151016 8 9 111123 7 11 124231 10 Ba khối lớp 5, 9, 11 38 63610 25 KẾT LUẬN Khi tiếp tục nhận được phân công của lãnh đạo về việc theo dõi, tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2012 - 2013, tôi xác định đây là công tác khó, trách nhiệm nặng; nên có quyết tâm cao trong việc thực hiện và phối hợp thực hiện công tác này; quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo về hai kỳ thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo về hai kỳ thi của lãnh đạo, tiếp thu tốt các ý kiến - góp ý của đồng nghiệp ở Phòng Giáo dục và Đào tạo, trường; nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác tổ chức hai kỳ thi của các năm học trước; từ đó tham mưu tổ chức hai kỳ thi đạt được một số kết quả như trên. Bài viết “Một số kinh nghiệm về tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2012 - 2013” nhằm đánh giá, đúc kết những kinh nghiệm bổ ích về công tác này của năm học vừa qua. TÀI LIỆU THAM KHẢO Lương Quang Dương, Một số kinh nghiệm về tham mưu kế hoạch tổ chức thi giải Toán qua internet và thi Olympic tiếng Anh trên internet (Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2010 - 2011). Lương Quang Dương, Một số kinh nghiệm về tham mưu tổ chức thi giải Toán và thi Olympic tiếng Anh trên internet năm học 2011 - 2012 (Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2011 - 2012).